Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 06 lô đất tại KDC đất ở thôn Đức Phú xã Phong Hòa và Khu Trung tâm xã Điền Hải, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 09/08/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 12/08/2021 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại KDC đất ở thôn Đức Phú xã Phong Hòa và Khu Trung tâm xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 06 lô đất tại KDC đất ở thôn Đức Phú xã Phong Hòa và Khu Trung tâm xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1. Xã Phong Hòa: 03 lô đất.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 2. tỉnh lộ 6 và khu vực 3;

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 1.078,0 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng hạ tầng sẵn có (điện, nước, đường giao thông,...), đất tương đối bằng phẳng.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở.

f. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

g. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

1.2 Xã Điền Hải: 03 lô đất.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 3, Quốc lộ 49B.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 651,0 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng (điện, nước, đường giao thông,...) đã được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở.

f. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

g. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

3.1 Xã phong Hòa: Khu dân cư đất ở thôn Đức Phú: 3 lô.

STT

Số lô

Diện tích (m2)

Vị trí, Khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Số tờ bản đồ 46a; Số tờ bản  đồ mới 88

1

53

300,0

Vị trí 2, tỉnh lộ 6

270.000

81.000.000

3.000.000

12.100.000

2

39

400,0

Khu vực 3

175.000

70.000.000

3.000.000

10.500.000

3

40

378,0

Khu vực 3

175.000

66.150.000

3.000.000

9.900.000

 Tổng cộng

1078,0

 

 

217.150.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

3.2 Xã Điền Hải: Khu Trung tâm xã Điền Hải: 03 lô

STT

Số lô

Số thửa

Diện tích (m2)

Vị trí, Khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

Tờ bản đồ 19

1

A1

1141

231,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 19,5m

1.550.000

358.050.000

14.000.000

54.000.000

2

A2

1142

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

3

A3

1143

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

Tổng cộng:

651,0

 

 

1.009.050.000

 

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án phân lô đất ở xen ghép  khu dân cư thuộc xã Phong Hòa,huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở xen ghép khu dân cư thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu trung tâm xã Điền Hải;Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khi dân cư thuộc các xã Điền Lộc, Điền Hòa và Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 09 tháng 8 năm 2021 tại vị trí các lô đất đấu giá Khu dân cư đất ở thôn Đức Phú, xã Phong Hòa và Khu Trung tâm xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 26/7/2021. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 27, 28 tháng 7 năm 2021.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 09 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 09 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:      

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng/lô trở xuống.

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng - 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 09/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/8/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã đăng ký đấu giá (xã Phong Hòa hoặc xã Điền Hải).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 11/8/2021 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 11/8/2021.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 09 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 09/8/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ 33 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (nộp từng xã riêng biệt) và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 12 tháng 8 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ 33 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức đấu giá tài sản, địa điểm tổ chức đấu giá có thể thay đổi theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc khi thấy cần thiết.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918./.