Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 10 lô đất tại khu Quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Nam Đông
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 11/10/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội trường Uỷ ban nhân dân thị trấn Khe Tre, địa chỉ: thị trấn Khe Tre
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 14/10/2021 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân thị trấn Khe Tre, địa chỉ: thị trấn Khe Tre
File thông báo đính kèm

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông phối hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế với tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng lô đất đấu giá:

- Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá: 10 lô đất tại khu Quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Vị trí: Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Danh mục loại đất: Đất ở.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng các tuyến đường quy hoạch là đường nhựa, có điều kiện giao thông và kinh doanh đặc biệt thuận lợi, điều kiện cấp điện, cấp nước thuận lợi.

- Mục đích: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

2. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tài sản đấu giá:

STT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/Vị trí

Giá đất cụ thể  (đồng/m2)

Mức giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

1

A28

317

320,4

Vị trí 1, mặt đường QH

2.100.000

672.840.000

135.000.000

13.000.000

2

C2

416

463,5

Vị trí 1, Hai mặt đường QH

2.200.000

1.019.700.000

204.000.000

20.000.000

3

C4

417

298,3

Vị trí 1, mặt đường QH

2.100.000

626.430.000

125.000.000

13.000.000

4

C6

418

299,3

2.100.000

628.530.000

126.000.000

13.000.000

5

C8

419

300,5

2.100.000

631.050.000

126.000.000

13.000.000

6

C10

420

301,4

2.100.000

632.940.000

127.000.000

13.000.000

7

C12

421

302,5

2.100.000

635.250.000

127.000.000

13.000.000

8

C14

422

303,5

2.100.000

637.350.000

127.000.000

13.000.000

9

C16

423

304,6

2.100.000

639.660.000

128.000.000

13.000.000

10

C18

424

305,7

2.100.000

641.970.000

128.000.000

13.000.000

 

Tổng cộng:

3199,7

 

 

6.765.720.000

 

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

c. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định từ ngày 11/10/2021 đến 17 giờ 00 ngày 13/10/2021 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

d. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông, địa chỉ: Tầng 2 – Trụ sở Liên cơ quan 2; số 189 Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 11 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Người không được đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo các loại giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 02 bản. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn: 02 bản.

+ Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 02 bản.

+ Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 02 bản.

+ Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND/CCCD của người được ủy quyền: 02 bản.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 14 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân thị trấn Khe Tre, địa chỉ: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ tình hình thực tiễn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, việc tổ chức cuộc đấu giá tài sản có thể tạm dừng, hoãn hoặc thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá có thể thay đổi theo yêu cầu cơ quan chức năng khi thấy cần thiết.

7. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông, địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông, địa chỉ: Tầng 2 – Trụ sở Liên cơ quan 2; số 189 Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3893000 hoặc UBND thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông