Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 11 cái điện thoại
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 08/07/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 11/07/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

 1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

STT

Tên; chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ của tang vật

Đơn vị tính

S lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền (đồng)

Tình trạng tang vt

1

Điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus, do nước ngoài sản xuất, loại 32GB, có các số Imei là: 353818080219452; 353815087355206; 355375087519895; 359471086316114

Cái

04

3.500.000

14.000.000

Không còn nguyên hộp, không có phụ kiện kèm theo

2

Điện thoại di động hiệu Iphone 8 plus, do nước ngoài sản xuất, loại 64 GB, có các số Imei là: 353011090646282; 354830094438464

Cái

02

4.100.000

8.200.000

3

Điện thoại di động hiệu Iphone XR, do nước ngoài sản xuất, loại 64 GB, có các số Imei là: 357335095602388; 357348094308212

Cái

02

6.800.000

13.600.000

4

Điện thoại di động hiệu Iphone 11, do nước ngoài sản xuất,  loại 64 GB, có các số Imei là: 353985109818810; 353980101437149

Cái

02

8.000.000

16.000.000

5

Điện thoại di động hiệu Iphone 12 promax, do nước ngoài sản xuất, loại 256 GB có số Imei là: 356715111007103

Cái

01

19.500.000

19.500.000

 

Tổng cộng

 

11

 

71.300.000

 

 

 2. Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá hiện đang được lưu giữ, bảo quản tại Kho Đội Quản lý thị trường số 1, địa chỉ: 126 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước ngày 06/7/2022 đến ngày 08/7/2022 nộp vào tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 ngày 11 tháng 7 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.