Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 4 lô gồm 20 vị trí cho thuê tài sản tại Nhà Thiếu nhi Huế với thời gian cho thuê 05 năm
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 10/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 13/10/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Nhà Thiếu nhi Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê như sau:

1. Tài sản đấu giá: Gồm 20 vị trí cho thuê tài sản tại Nhà Thiếu nhi Huế với thời gian cho thuê: 05 năm, ký hợp đồng hằng năm được chia thành 04 lô như sau:

TT

Tài sản đấu giá

Tổng diện tích (m²)

Thành tiền/năm (đồng/năm)

Tiền đặt trước (đồng)

Lô 1

15 vị trí Mặt bằng sân vườn để lắp đặt các trò chơi cho thiếu nhi

2281,14

1.437.000.000

280.000.000

Lô 2

03 vị trí Điểm bán kem

49,5

103.800.000

20.000.000

Lô 3

01 vị trí Nhà xe

285,20

179.400.000

35.000.000

Lô 4

01 vị trí Căn tin giải khát, văn phòng phẩm

550,00

346.200.000

69.000.000

 

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng, cam kết sử dụng đúng mục đích, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành và hồ sơ đạt đủ yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định đăng ký tham gia đấu giá theo từng tài sản cho thuê thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 10/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 ngày 13/10/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567 hoặc Nhà Thiếu nhi Huế, 08 Lê Lợi, thành phố Huế./.