Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Xe mô tô biển số 75C1-286.47, nhãn hiệu Honda, màu sơn bạc đen, số máy JF73E0110692, số khung 7307GY110675, loại xe SH 125, dung tích 125, do hãng Honda sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 20/9/2018.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 22/08/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 25/08/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Xe mô tô biển số 75C1-286.47, nhãn hiệu Honda, màu sơn bạc đen, số máy JF73E0110692, số khung 7307GY110675, loại xe SH 125, dung tích 125, do hãng Honda sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 20/9/2018. Tỷ lệ chất lượng còn lại chung 80%.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 46.990.000 đồng (bốn mươi sáu triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ, phí đăng ký. Người trúng đấu giá chịu tất cả các loại thuế, lệ phí, phí liên quan đến đăng ký, sang tên đổi chủ.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, 36 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 36 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Bản án số 261/2021/HS-ST ngày 20/4/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Bản án số 468/2021/HS-PT ngày 23/11/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 199/QĐ-CTHADS ngày 13/5/2022 của Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Biên bản về việc giải quyết việc thi hành án lập ngày 20/5/2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Chứng thư thẩm định giá số 1074/CTTĐG - CNHUE ngày 14/7/2022 của Công ty cổ phần tư vấn – Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC; Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 012359 do Công an huyện Phong Điền cấp ngày 20/9/2018.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trung tâm phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xem tài sản vào các ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, 36 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 8 năm 2022.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 22/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:   

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (chín triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 22 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 8 năm 2022 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế số 4009201002722 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá xe mô tô SH biển số 75C1-286.47 – Cục THADS tỉnh TT Huế.

c. Bước giá: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 25 tháng 8 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Hình thức, phương thưc, số vòng đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế./.