Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô đèn ngũ, ghế ăn dặm, Ghế chống gù cho bé ....
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/08/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:30 15/08/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau: 

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a.   Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:   

STT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Tỷ lệ % chất lượng còn lại

Đơn giá (Đồng)

Thành tiền

(Đồng)

I

Hàng hóa các loại do

Trung Quốc sản xuất

sản phẩm

 

 

 

 

1

Đèn ngủ hiệu Ikea 1-10v

Cái

01

Hàng mới 100%

300.000

300.000

2

Ghế ăn dặm cao cấp đa chức năng

Cái

01

150.000

150.000

3

Ghế ăn dặm tiện lợi

Cái

01

150.000

150.000

4

Ghế chống gù cho bé hiệu Lumili H1

Cái

01

700.000

700.000

5

Quạt trần trang trí hiệu Ceiling Fan Light

Cái

01

1.200.000

1.200.000

6

Quầy bóng cho trẻ

Bộ

01

600.000

600.000

7

Giầy da các loại

Đôi

25

110.000

2.750.000

8

Giầy thể thao các loại

Đôi

25

110.000

2.750.000

9

Giấy thơm hiệu Sipio (11 thùng, 01thùng/30 gói)

Gói

330

7.000

2.310.000

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

10.910.000

 

b. Nơi có tài sản đấu giá: Hiện đang lưu giữ tại kho Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; KQH Thủy Thanh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào các ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2022 tại nơi có tài sản; Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 09 tháng 8 năm 2022 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem tài sản.

3. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 10.910.000 đồng (Mười triệu chín trăm mười nghìn đồng) Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 10/8/2022 đến ngày 12/8/2022 và nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

d. Bước giá: 100.000 đồng, được áp dụng cho Vòng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

5. Hình thức, phương thức, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng trả giá quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 ngày 15 tháng 8 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.