Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Điền Hòa, Điền Hải, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 09/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Hội trường UBND xã Điền Hải
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 12/07/2024 tại Hội trường UBND xã Điền Hải
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

1.1 Xã Điền Hòa: Khu dân cư xen ghép thôn 8, xã Điền Hòa

STT

 Số lô

 Số thửa

 Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A9

137

29

256,2

Vị trí 1, khu vực 1

2.600.000

666.120.000

25.000.000

133.000.000

2

A10

136

29

234,1

2.500.000

585.250.000

25.000.000

117.000.000

Tổng cộng: 02 lô

 490,3

 

 

1.251.370.000

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

1.2 Xã Điền Hải: Khu tái định cư vùng ảnh hưởng thiên tai thôn 8, xã Điền Hải

STT

 Số lô

 Số thửa

 Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A21

367

17

212,1

Vị trí 1, tỉnh lộ 68 (cũ)
(Hai mặt tiền đường QH 13,5m)

3.100.000

657.510.000

25.000.000

131.000.000

2

A22

598

15

212,2

Vị trí 1, tỉnh lộ 68 (cũ)
(Hai mặt tiền đường QH 13,5m)

3.100.000

657.820.000

25.000.000

131.000.000

3

A42

370

17

212,1

Vị trí 1, tỉnh lộ 68 (cũ)
(Hai mặt tiền đường QH 13,5m)

3.100.000

657.510.000

25.000.000

131.000.000

Tổng cộng: 03 lô

 636,4

 

 

1.972.840.000

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:    

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 09/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/7/2024 và nộp vào tài khoản số 116869099999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

 Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại xã Điền Hòa hoặc xã Điền Hải (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại xã Điền Hòa).

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 09 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 09 tháng 7 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 12 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường UBND xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục, từng vòng cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0975001218, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Điền Hòa, UBND xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.