Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Công an thành phố Huế chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 14/12/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 17/12/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau: 

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

  1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá như sau:

STT

Hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Tỷ lệ %

Thành tiền (đồng)

1

Áo quần nữ các loại

Cái

110

80.000

8.800.000

90

7.920.000

2

Váy các loại

Cái

278

70.000

19.460.000

90

17.514.000

3

Áo len

Cái

170

35.000

5.950.000

90

5.355.000

4

Áo thun

Cái

84

40.000

3.360.000

90

3.024.000

5

Áo len mỏng

Cái

82

45.000

3.690.000

90

3.321.000

6

Áo quần bộ

Bộ

42

55.000

2.310.000

90

2.079.000

7

Quần

Cái

20

55.000

1.100.000

90

990.000

8

Giày nữ các loại

Cái

22

200.000

4.400.000

90

3.960.000

9

Dép nữ các loại

Đôi

50

120.000

6.000.000

90

5.400.000

10

Giày thể thao các loại

Đôi

35

130.000

4.550.000

90

4.095.000

11

Túi xách

Cái

18

100.000

1.800.000

90

1.620.000

12

Cái

10

50.000

500.000

90

450.000

13

Đồng hồ

Cái

20

250.000

5.000.000

90

4.500.000

14

Đai đeo giảm mỡ

Cái

35

250.000

8.750.000

90

7.875.000

15

Ghế Ergo Home

Cái

01

5.000.000

5.000.000

90

4.500.000

16

Giường Folding Bed

Cái

01

800.000

800.000

90

720.000

17

Ghế công thái học Ergonimic

Cái

01

6.000.000

6.000.000

90

5.400.000

18

Máy giặt cửa trước Casper

Cái

01

1.000.000

1.000.000

90

900.000

19

Bộ chăn – gối

Bộ

05

500.000

2.500.000

90

2.250.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

81.873.000

 

Làm tròn

 

 

 

 

 

81.900.000

 

b. Nơi có tài sản đấu giá: Đang lưu giữ tại kho Đội Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Công an thành phố Huế, địa chỉ: 52 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6916/QĐ-XPHC ngày 09/9/2021, số 6935/QĐ-XPHC ngày 17/9/2021; số 6918/QĐ-XPHC ngày 28/9/2021; số 6941/QĐ-XPHC ngày 06/10/2021; số 6942/QĐ-XPHC ngày 06/10/2021; số 6923/QĐ-XPHC ngày 08/10/2021 của Công an thành phố Huế và biên bản tịch thu kèm theo; Biên bản định giá tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính (lần 2) ngày 23/11/2021.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 08 tháng 12 năm 2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Huế tổ chức, hướng dẫn xem tài sản vào các ngày 09 và 10 tháng 12 năm 2021.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 81.900.000 đồng (Tám mươi mốt triệu chín trăm nghìn đồng) Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 14/12/2021 đến ngày 16/12/2021 và nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Khách hàng nộp giấy nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 16/12/2021.

d. Bước giá: 1.000.000 đồng và áp dụng từ vòng 01.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hình thức, phương thức, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên theo khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.