Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá thanh lý xe ôtô mang biển số: 75K-2086; Nhãn hiệu Toyota Hiace; Loại xe: Khách; Số máy: 2TR-6645953; Số khung: RL4RX12P-089001922; Màu sơn: xanh; Số chỗ ngồi: 16; Sản xuất năm 2008 tại Việt Nam; Loại nhiên liệu: xăng; Thể tích làm việc động cơ: 2694cm3, xe đã qua sử dụng.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 06/12/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 09/12/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá thanh lý xe ô tô như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá: 01 (một) chiếc xe ôtô mang biển số: 75K-2086; Nhãn hiệu Toyota Hiace; Loại xe: Khách; Số máy: 2TR-6645953; Số khung: RL4RX12P-089001922; Màu sơn: xanh; Số chỗ ngồi: 16; Sản xuất năm 2008 tại Việt Nam; Loại nhiên liệu: xăng; Thể tích làm việc động cơ: 2694cm3, xe đã qua sử dụng.

          b. Nơi có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, số 45 Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

d. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Thông báo số 1760/TB-TGĐ-NHCT11 ngày 14/10/2021 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc thanh lý TSCĐ; Quyết định số 433/QĐ-CNNTTH-TCHC ngày 10/11/2021 của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá thanh lý xe ô tô 75K-2086; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 003839 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 26/11/2008; Chứng thư thẩm định giá số 051121/TĐG-CT ngày 05/11/2021 của Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí trước bạ tài sản, phí đăng ký, đăng kiểm và các chi phí khác có liên quan đến tài sản. Các chi phí trên do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định.

b. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 06/12/2021 đến 17 giờ 00 ngày 08/12/2021 và nộp vào tài khoản số 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 08/12/2021).

d. Bước giá: 2.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

           Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 06/12/2021 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, số 45 Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm và Ngân hàng tổ chức xem tài sản vào các ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2021, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 30/11/2021.

  Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06/12/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06/12/2021 tại Trung tâm, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Đơn, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 ngày 09/12/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổi chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com./.