Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 06 LÔ ĐẤT TẠI THÔN ĐỨC PHÚ, XÃ PHONG HÒA VÀ KHU TRUNG TÂM XÃ ĐIỀN HẢI, HUYỆN PHONG ĐIỀN
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Hình ảnh
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 24/10/2021 tại Hội trường UBND huyện Phong Điền: Số 134 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại KDC đất ở thôn Đức Phú xã Phong Hòa và Khu Trung tâm xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 06 lô đất tại KDC đất ở thôn Đức Phú xã Phong Hòa và Khu Trung tâm xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1. Xã Phong Hòa: 03 lô đất.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 2. tỉnh lộ 6 và khu vực 3;

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 1.078,0 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng hạ tầng sẵn có (điện, nước, đường giao thông,...), đất tương đối bằng phẳng.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở.

f. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

g. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

1.2 Xã Điền Hải: 03 lô đất.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 3, Quốc lộ 49B.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 651,0 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng (điện, nước, đường giao thông,...) đã được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở.

f. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

g. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

3.1 Xã phong Hòa: Khu dân cư đất ở thôn Đức Phú: 3 lô.

STT

Số lô

Diện tích (m2)

Vị trí, Khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Số tờ bản đồ 46a; Số tờ bản  đồ mới 88

1

53

300,0

Vị trí 2, tỉnh lộ 6

270.000

81.000.000

3.000.000

12.100.000

2

39

400,0

Khu vực 3

175.000

70.000.000

3.000.000

10.500.000

3

40

378,0

Khu vực 3

175.000

66.150.000

3.000.000

9.900.000

 Tổng cộng

1078,0

 

 

217.150.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

3.2 Xã Điền Hải: Khu Trung tâm xã Điền Hải: 03 lô

STT

Số lô

Số thửa

Diện tích (m2)

Vị trí, Khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

Tờ bản đồ 19

1

A1

1141

231,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 19,5m

1.550.000

358.050.000

14.000.000

54.000.000

2

A2

1142

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

3

A3

1143

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

Tổng cộng:

651,0

 

 

1.009.050.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án phân lô đất ở xen ghép  khu dân cư thuộc xã Phong Hòa,huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở xen ghép khu dân cư thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu trung tâm xã Điền Hải;Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khi dân cư thuộc các xã Điền Lộc, Điền Hòa và Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;

5. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 20/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã đăng ký đấu giá (xã Phong Hòa hoặc xã Điền Hải).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 24 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường UBND huyện Phong Điền: Số 134 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức đấu giá tài sản, địa điểm tổ chức đấu giá có thể thay đổi theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc khi thấy cần thiết.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918./.