Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi, số loại Jolie VB2WLNHEYVT, biển số 75A-002.21, 08 chỗ ngồi; sản xuất tại Việt Nam năm 2004, thể tích làm việc của động cơ: 1997 (cm3), xe theo hiện trạng đã qua sử dụng.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 26/09/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 29/09/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi, số loại Jolie VB2WLNHEYVT, biển số 75A-002.21, 08 chỗ ngồi; sản xuất tại Việt Nam năm 2004, thể tích làm việc của động cơ: 1997 (cm3), xe theo hiện trạng đã qua sử dụng.

  2. Giá khởi điểm: 55.000.000 đồng.
  3. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.