SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo về thời gian tổ chức đấu giá 09 lô đất tại vị trí 1, khu vực 1 Khu dân cư mới Hói Đen, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Hình ảnh
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 17/10/2021 tại Hội trường UBND xã Quảng Phước
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 09 lô đất Khu dân cư mới Hói Đen, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

 1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Thửa

đất số

Diện tích (m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

T 1098

211,37

Khu vực 1, vị trí 1, đường quy hoạch 9,5m, hiện trạng mặt đường đất 3,5m

1.600.000

338.192.000

8.000.000

65.000.000

2

T 1099

211,37

1.600.000

338.192.000

8.000.000

65.000.000

3

T 1100

211,37

1.600.000

338.192.000

8.000.000

65.000.000

4

T 1101

211,37

1.600.000

338.192.000

8.000.000

65.000.000

5

T 1102

211,37

1.600.000

338.192.000

8.000.000

65.000.000

6

T 1103

211,37

1.600.000

338.192.000

8.000.000

65.000.000

7

T 1104

211,37

1.600.000

338.192.000

8.000.000

65.000.000

8

T 1105

211,37

1.600.000

338.192.000

8.000.000

65.000.000

9

T 1106

211,37

1.600.000

338.192.000

8.000.000

65.000.000

Tổng cộng

1.902,33

   

3.043.728.000

   

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 09 lô đất tại vị trí 1, khu vực 1 Khu dân cư mới Hói Đen, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư mới Hói Đen, thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 13/10/2021 đến 17 giờ 00 ngày 15/10/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

 Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phước;

 Đối với khách hàng chuyển khoản bằng inteet banking nội dung ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, chuyển tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phước.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 26/8/2021).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 17/10/2021 tại Hội trường UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền