SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá 10 lô đất vị trí 1, vị trí 2, khu vực 1, Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương - Huyền Võ, thôn Phú Ngạn - Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 16/08/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 19/08/2021 tại Hội trường UBND xã Quảng Thành
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương - Huyền Võ, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

  1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Thửa

đất số

Diện tích

Khu vực/ Vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

T 1317

207,6

Vị trí 2, 2 mặt tiền, tuyến đường đập Mưng từ Tỉnh lộ 4 đến hói Ngang (từ thửa số 1257, tờ bản đồ số 16 đến thửa số 609, tờ bản đồ số 16)

2.100.000

435.960.000

11.000.000

65.000.000

2

T 1308

213,7

Khu vực 1, vị trí 1, 2 mặt tiền

2.000.000

427.400.000

11.000.000

65.000.000

3

T 1309

213,9

 

 

 

 

Khu vực 1, vị trí 1

 

 

 

 

 

 

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

4

T 1310

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

5

T 1311

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

6

T 1312

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

7

T 1313

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

8

T 1314

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

9

T 1315

213,8

1.900.000

406.220.000

10.000.000

65.000.000

10

T 1316

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

Tổng cộng

2.132,4

 

 

4.114.450.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 10 lô đất vị trí 1, vị trí 2, khu vực 1, Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương - Huyền Võ, thôn Phú Ngạn - Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương - Huyền Võ, thôn Phú Ngạn - Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:           

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 16/8/2021 đến 17 giờ 00 ngày 18/8/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

 Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thành;

 Đối với khách hàng chuyển khoản bằng inteet banking nội dung ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, chuyển tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thành.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 18/8/2021).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 16/8/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 16/8/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thưc đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 19/8/2021 tại Hội trường UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền