SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức phường An Tây, thành phố Huế;
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 03/08/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 06/08/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá

a. Tên quỹ đất: 21 lô đất Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức;

b. Địa điểm quỹ đất (Nơi có tài sản đấu giá): Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức phường An Tây, thành phố Huế;

c. Diện tích quỹ đất: Tổng số 21 lô đất có diện tích 6.409,62 m2 (Chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính khu đất phê duyệt ngày 25/11/2020 và Trích lục Bản vẽ phân lô từng lô lập ngày 28/9/2020, 05/10/2020, 09/3/2021 kèm theo);

d. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;                   

e. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

f. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông đã được thảm nhựa, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước…cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư, riêng tuyến đường quy hoạch 19,5m đoạn giáp phía Đông lô đất ký hiệu số 256 (tờ BĐ số 49) chưa đầu tư xây dựng do nằm ngoài phạm vi thực hiện giai đoạn 1 của Dự án.

g. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 08/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phân lô Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A- Tự Đức và Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết phân lô Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A- Tự Đức, thành phố Huế; trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

+ Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

+ Tầng cao công trình: 1 - 3 tầng;

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4,5 m so với chỉ giới đường đỏ;

h. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua  đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước chi tiết như sau:

 

STT

Ký hiệu lô

đất

TBĐ địa

chính số

Diện tích (m2/lô)

 

Vị trí lô đất, loại đường

Mức giá cụ thể

 (đồng/m2)

Mức giá khởi điểm

 (đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Địa chỉ lô đất: Phường An Tây

1

585

47

375,0

Vị trí 1, đường Võ Văn Kiệt

24.000.000

9.000.000.000

1.350.000.000

450.000.000

2

256

49

252,0

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 19,5m

18.500.000

4.662.000.000

699.300.000

220.000.000

3

255

49

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

688.500.000

220.000.000

4

254

49

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

688.500.000

220.000.000

5

253

49

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

688.500.000

220.000.000

6

316

48

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

688.500.000

220.000.000

7

315

48

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

17.000.000

4.590.000.000

688.500.000

220.000.000

8

314

48

270,0

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 7,5m

17.500.000

4.725.000.000

708.750.000

220.000.000

9

237

48

270,0

Vị trí 1, hai mặt tiền đường quy hoạch 7,5m và đường quy hoạch

có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 32,56m và 34,73m

18.500.000

4.995.000.000

749.250.000

220.000.000

10

312

48

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh

bên lô đất là 30,57m và 32,56m

18.000.000

4.860.000.000

729.000.000

220.000.000

11

311

48

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 28,76m và 30,57m

18.000.000

4.860.000.000

729.000.000

220.000.000

12

310

48

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 27,13m và 28,76m

18.000.000

4.860.000.000

729.000.000

220.000.000

13

309

48

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 25,66m và 27,13m

18.000.000

4.860.000.000

729.000.000

220.000.000

14

308

48

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 24,37m và 25,66m

18.000.000

4.860.000.000

729.000.000

220.000.000

15

307

48

270,0

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 23,26m và 24,37m

18.000.000

4.860.000.000

729.000.000

220.000.000

16

294

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 24,14m và 25,43m

18.000.000

6.817.860.000

1.022.679.000

350.000.000

17

295

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 25,43m và 26,91m

18.000.000

6.817.860.000

1.022.679.000

350.000.000

18

296

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 26,91m và 28,57m

18.000.000

6.817.860.000

1.022.679.000

350.000.000

19

297

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất là 28,57m và 30,43m

18.000.000

6.817.860.000

1.022.679.000

350.000.000

20

298

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất 30,43m và 32,47m

18.000.000

6.817.860.000

1.022.679.000

350.000.000

21

299

48

378,77

Vị trí 1, đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt tại vị trí 02 cạnh bên lô đất 32,47m và 34,70m

18.000.000

6.817.860.000

1.022.679.000

350.000.000

Tổng: 21 lô đất

6.409,62

 

 

116.399.160.000

 

 

Giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước thì cùng thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 03 tháng 8 năm 2021 tại vị trí các lô đất đấu giá Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ 1A - Tự Đức phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 28/7/2021. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 29, 30 tháng 7 năm 2021.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 03/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Tài khoản số 55110002429999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở biệt thự Tự Đức phường An Tây.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2021 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2021.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 03 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; có đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu Trung tâm phát hành); Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 06 tháng 8 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức đấu giá tài sản, địa điểm tổ chức đấu giá có thể thay đổi theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc khi thấy cần thiết.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế./.