SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 17 lô bao gồm các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 17/08/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội trường Ủy ban nhân dân xã Điền Hải
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 20/08/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Điền Hải

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Điền Hải tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tên, số lượng, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 17 lô bao gồm các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (không bao gồm quyền sử dụng đất); Thời hạn cho thuê: 05 năm, chi tiết như sau:

STT

Kí hiệu ki ốt (K)

Ngành hàng kinh doanh

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Ghi chú

 
 
 

A

Dãy khối ki ốt mặt tiền trục chính đường trung tâm xã

 

1

K7

Hàng vải và may mặc

5,4

33.560.000

5.000.000

1.600.000

 

 

B

Dãy lô trung tâm đình chợ

 

2

K14

Hàng vải và may mặc

5,52

30.085.000

4.500.000

1.500.000

 

 

3

K32

Hàng tạp hóa

5,52

30.085.000

4.500.000

1.500.000

 

 

4

K36

5,52

30.085.000

4.500.000

1.500.000

 

 

5

K44

Hàng gạo

4,0

21.800.000

3.200.000

1.000.000

 

 

6

K47

4,0

21.800.000

3.200.000

1.000.000

 

 

7

K38

Hàng trái cây

5,0

27.250.000

4.000.000

1.400.000

2 mặt tiền trong đình

 

8

K39

5,0

27.250.000

4.000.000

1.400.000

 

 

9

K40

5,0

27.250.000

4.000.000

1.400.000

 

 

10

K42

6,0

32.855.000

5.000.000

1.600.000

2 mặt tiền trong đình

 

11

K43

6,0

32.700.000

5.000.000

1.600.000

 

 

12

K48

Hàng trái cây

6,0

32.700.000

5.000.000

1.600.000

 

 

13

K49

6,0

32.855.000

5.000.000

1.600.000

2 mặt tiền trong đình

 

14

K50

5,0

27.375.000

4.000.000

1.400.000

2 mặt tiền trong đình

 

15

K51

5,0

27.250.000

4.000.000

1.400.000

 

 

16

K52

5,0

27.250.000

4.000.000

1.400.000

 

 

17

K53

5,0

27.375.000

4.000.000

1.400.000

2 mặt tiền trong đình

 

Tổng cộng 17 lô

 

 

 

 

 

2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Bản vẽ phân lô các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại vị trí các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 09/8/2021. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 09, 10 tháng 8 năm 2021.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:      

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ/kiốt, lô quầy.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 1 thông báo này từ ngày 17/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/8/2021 nộp tại Trung tâm đối với lô có tiền đặt trước dưới 05 triệu đồng hoặc nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá Ki ốt, lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 30’ đến 16 giờ 30’ ngày 17 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng ki ốt và lô quầy kinh doanh nộp đơn đăng ký đấu giá theo mẫu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết kinh doanh theo đúng mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của pháp luật. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trong mỗi lô kiốt, lô quầy thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Người đăng ký tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều ki ốt, lô quầy khác nhau và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 20 tháng 8 năm 2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc UBND xã Điền Hải