SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá 20 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/08/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 15/08/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
File thông báo đính kèm

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Tên tài sản, số lượng tài sản đấu giá, vị trí, đặc điểm, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước thửa đất/lô đất đấu giá:

a. Số lượng lô đất, nơi có tài sản đấu giá: 20 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng diện tích: 4.197,6 m2.

b. Vị trí: Thuộc vị trí 1 và vị trí 2, tuyến đường Từ Dũ; tại Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c.    Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

d.   Loại đất: Đất ở tại đô thị (ONT).

e.    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

f.    Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

g.  Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng các tuyến đường quy hoạch được đầu tư cấp phối đất K95, đầu tư hệ thống mương thoát nước thải, không đầu tư san lấp mặt bằng; có điều kiện giao thông và kinh doanh đặc biệt thuận lợi, điều kiện cấp điện, cấp nước thuận lợi (riêng đối với các lô đất mặt tiếp giáp đường Từ Dũ đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ).

h.  Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

i.    Thông số quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với khu đất.

j.    Tên tài sản, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Tờ bản đồ

Số thửa

Vị trí thửa đất

Diện tích (m2)

Đơn giá               (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

1

Lô đất B01

24

338

Lô đất 02 mặt tiền của đường Từ Dũ và đường rộng 11,5 m

225,2

3.500.000

788.200.000

150.000.000

39.000.000

2

Lô đất B06

24

319

297,0

3.500.000

1.039.500.000

200.000.000

52.000.000

3

Lô đất B02

24

334

Mặt tiền đường Từ Dũ

192,9

3.300.000

636.570.000

125.000.000

32.000.000

4

Lô đất B03

24

325

203,2

3.300.000

670.560.000

125.000.000

34.000.000

5

Lô đất B04

24

330

213,5

3.300.000

704.550.000

140.000.000

35.000.000

6

Lô đất B05

24

320

223,8

3.300.000

738.540.000

140.000.000

37.000.000

7

Lô đất B07

24

333

Đường quy hoạch rộng 11,5 mét

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

8

Lô đất B08

24

332

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

9

Lô đất B09

24

331

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

10

Lô đất B10

24

329

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

11

Lô đất B11

24

328

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

12

Lô đất B12

24

327

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

13

Lô đất B13

24

324

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

14

Lô đất B32

24

344

Đường quy hoạch rộng 11,5 mét

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

15

Lô đất B33

24

342

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

16

Lô đất B34

24

341

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

17

Lô đất B35

24

340

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

18

Lô đất B36

24

339

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

19

Lô đất B37

24

337

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

20

Lô đất B38

24

336

203,0

2.700.000

548.100.000

100.000.000

27.000.000

 

Tổng cộng: 20 lô đất.

 

4.197,6

 

12.251.320.000

 

 

 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; các quyết định phê duyệt quy hoạch phân lô; Công văn số 494-PTQĐ ngày 21/7/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc về việc đề nghị thông báo đấu giá các lô đất tại Khu dân cư Từ Dũ, TT Phú Lộc và giấy tờ khác có liên quan.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 11/8/2021 đến 17 giờ 00 ngày 13/8/2021 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 13/8/2021.

4. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ: 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc; Địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 12 tháng 8 năm 2021 tại vị trí 20 lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 04 tháng 8 năm 2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 05 và 06 tháng 8 năm 2021.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

b. Người đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Người không được đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 15 tháng 8 năm 2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế