SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, thôn Ngọc Anh, phường Phú Thượng, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/08/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 30/09/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án như sau:

1.  Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, (nay là phường Phú Thượng, thành phố Huế) Thừa Thiên Huế với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 118; Tờ bản đồ số: 27.

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (nay là phường Phú Thượng, thành phố Huế) tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 673,5m2 (sáu trăm bảy mươi ba phẩy năm mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng 673,5m2; chung: Không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích xây dựng: 204,5m2;  - Diện tích sàn: 582,5m2.

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

- Cấp (hạng): Cấp 3.

Ghi chú: Thửa đất có 117 m2 thuộc quy hoạch đất giao thông theo quy hoạch chi tiết đô thị An Vân Dương.

(Chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC432570 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 08 tháng 12 năm 2016; Số vào sổ cấp GCN: CS02870; Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ông Tôn Thất Sĩ và bà Nguyễn Thị Hiền Chi chuyển nhượng cho ông Trần Ngọc Tú ngày 28/12/2016).

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 10.874.144.000 đồng.

Giá khởi điểm trên là giá trị quyền sử dụng đất, công trình xây dựng tại thửa đất số 118; Tờ bản đồ số 27; Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (nay là phường Phú Thượng, thành phố Huế) tỉnh Thừa Thiên Huế đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, (nay là phường Phú Thượng, thành phố Huế) Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, địa chỉ: 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 76/2021/QĐST-DS, 77/2021/QĐST-DS  ngày 26 tháng 4 năm 2021;  Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 1491/QĐ-CCTHADS, 1492/QĐ-CCTHADS  ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế;  Biên bản về việc tự nguyện giao tài sản để thi hành án ngày 29 tháng 7 năm 2021 được lập giữa ông Trần Ái Hữu – Chấp hành viên, Bên được thi hành án và Bên phải thi hành án ông Trần Ngọc Tú; Chứng thư thẩm định giá số 1541/CTTĐG-CNHUE ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn- Dịch vụ về tài sản – Bất động sản DATC; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC432570 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 08 tháng 12 năm 2016; Số vào sổ cấp GCN: CS02870.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 27 tháng 9 năm 2021 tại Thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, (nay là phường Phú Thượng, thành phố Huế) Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết ngày 14/9/2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 15, 16 tháng 9 năm 2021.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2021 và nộp vào tài khoản số 4009201002722 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá Khu nhà đất Ngọc Anh, phường Phú Thượng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế.

c. Bước giá: 100.000.000 đồng.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiê Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Hình thức, phương thưc, số vòng đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá, số vòng đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế./.