SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá 41 lô, ki ốt tại Chợ A Lưới
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện A Lưới
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 11/07/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 14/07/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã A Ngo, huyện A Lưới
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới tổ chức đấu giá cho thuê có thời hạn các kiốt và lô tại chợ A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản, thời hạn cho thuê, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

TT

Kí hiệu Kiốt

Diện tích
(m2)

Ngành nghề KD

Giá khởi điểm

(đồng/năm)

Giá khởi điểm

tổ chức đấu giá

(đồng/15năm)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

Ghi chú

A

Đình ngoài (sát đường Động Tiên Công)

1

ĐN23

5

Hàng thịt

2.100.000

31.500.000

6.00.000

500.000

 

2

ĐN30

5

2.100.000

31.500.000

3

ĐN31

5

2.100.000

31.500.000

Tổng cộng: 03 kiốt, lô

94.500.000

 

 

 

B

Tầng 2, thuộc Đình Chợ

1

T55

7,84

Áo quần,

hàng vải,

chăn,

drag,

gối,

nệm,

mùng,

 mền,

lưu

niệm,

phụ

kiện

may

mặc,

 mũ

nón,

túi

xách

4.704.000

70.560.000

14.000.000

1.500.000

02 mặt tiền

2

T56

7,84

4.233.600

63.504.000

12.000.000

1.500.000

 

3

T57

7,84

4.233.600

63.504.000

4

T58

7,84

4.233.600

63.504.000

5

T59

7,84

4.233.600

63.504.000

6

T60

7,84

4.233.600

63.504.000

7

T61

7,84

4.233.600

63.504.000

8

T62

7,84

4.233.600

63.504.000

9

T63

7,84

4.233.600

63.504.000

10

T64

7,84

4.704.000

70.560.000

14.000.000

1.500.000

02 mặt tiền

11

T65

7,84

4.704.000

70.560.000

02 mặt tiền

12

T66

7,84

4.233.600

63.504.000

12.000.000

1.500.000

 

13

T71

7,84

4.233.600

63.504.000

14

T72

7,84

4.233.600

63.504.000

12.000.000

1.500.000

 

15

T73

7,84

4.233.600

63.504.000

16

T74

7,84

4.704.000

70.560.000

14.000.000

1.500.000

02 mặt tiền

17

T75

7,84

4.704.000

70.560.000

02 mặt tiền

18

T76

7,84

4.233.600

63.504.000

12.000.000

1.500.000

 

19

T77

7,84

4.233.600

63.504.000

20

T80

7,84

4.233.600

63.504.000

12.000.000

1.500.000

21

T81

7,84

4.704.000

70.560.000

14.000.000

1.500.000

02 mặt tiền

22

T82

7,84

4.704.000

70.560.000

02 mặt tiền

23

T86

7,84

Áo

 quần,

hàng

vải,

 chăn,

 drag,

 gối,

nệm,

mùng,

 mền,

 lưu

niệm,

phụ

kiện

may

mặc,

nón,

túi

xách

4.233.600

63.504.000

12.000.000

1.500.000

 

24

T87

7,84

4.233.600

63.504.000

25

T88

7,84

4.704.000

70.560.000

14.000.000

1.500.000

02 mặt tiền

26

T89

7,84

4.704.000

70.560.000

02 mặt tiền

27

T90

7,84

4.233.600

63.504.000

12.000.000

1.500.000

 

28

T91

7,84

4.233.600

63.504.000

29

T92

7,84

4.233.600

63.504.000

30

T95

7,84

4.233.600

63.504.000

31

T96

7,84

4.233.600

63.504.000

32

T97

7,84

4.233.600

63.504.000

33

T98

7,84

4.704.000

70.560.000

14.000.000

1.500.000

02 mặt tiền

34

T99

7,84

4.704.000

70.560.000

02 mặt tiền

35

T100

7,84

4.233.600

63.504.000

12.000.000

1.500.000

 

36

T101

7,84

4.233.600

63.504.000

37

T102

7,84

4.233.600

63.504.000

38

T105

7,84

4.233.600

63.504.000

39

T106

7,84

4.233.600

63.504.000

40

T107

7,84

4.233.600

63.504.000

41

T108

7,84

4.704.000

70.560.000

14.000.000

1.500.000

02 mặt tiền

Tổng cộng: 41 kiốt, lô

2.688.336.000

 

 

 

Tổng cộng A+B: 44 kiốt, lô

2.782.836.000

 

 

 

                   

2. Mục đích, chức năng, thời hạn cho thuê: Theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt phương án cho thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ A Lưới, thị trấn A Lưới. Thời hạn cho thuê: 15 năm, trả tiền một lần.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các ki ốt, lô thuộc Chợ A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 11/7/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ các kiôt/lô từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

- 150.000 đồng/hồ sơ các kiôt/lô từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 11/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 13/7/2022 và nộp vào tài khoản số 017959899999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt  (Lienvietpostbank) - Chi nhánh Huế.

 Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá Chợ A Lưới (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá Chợ A Lưới, Đình ngoài).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: - Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 11/7/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 11/7/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Bến xe A Lưới, xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng kiốt, lô theo đúng mục đích cho thuê (ngành hàng kinh doanh) đã được phê duyệt. Trong mỗi kiốt, lô thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 14/7/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - 0913462524, website: daugiatthue.com; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới, điện thoại: 0234.3878228 hoặc Ban Quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ công ích A Lưới./.