SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá nhà và đất tại 11 Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Hòa, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 05/09/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 08/09/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 11 Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích: 194,0 m2 (Trong đó: Diện tích xây dựng: 164,7 m2, diện tích sàn: 681,9 m2, số tầng: 04). Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

  1. Giá khởi điểm: 17.100.000.000 đồng.
  2. Tiền đặt trước: 3.400.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 05 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 08 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567 hoặc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, 45 Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế./.