Trang chủ Tin tức

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐẤU GIÁ, CÔNG BỐ GIÁ NGÀY 07/5/2021

07/05/2021

Thực hiện thông báo số 54/TB-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo:

1.  Thay đổi thời gian đấu giá, công bố giá đối với lô tài sản khai thác gỗ rừng trồng sản xuất (keo tai tượng), diện tích khai thác 22,88 ha tại vị trí gồm 06 lô thuộc khoảnh 2 và 3, tiểu khu 66, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ theo Quy chế cuộc đấu giá số 604/QC-ĐGTS ngày 12/4/2021 và Thông báo đấu giá tài sản số 605/TB-ĐGTS ngày 12/4/2021 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 08 giờ 30 ngày 07/5/2021 sang đấu giá, công bố giá lúc 14 giờ 00 ngày 07/5/2021.

2.  Các nội dung khác liên quan đến việc đấu giá tài sản trên thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá số 604/QC-ĐGTS ngày 12/4/2021 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo đến Quý khách hàng được biết, phối hợp thực hiện./.