Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 14 lô đất (OPC2) tại Khu quy hoạch phố chợ và chợ Lộc Bổn, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 01/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; rung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:10 04/07/2024 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Lộc Bổn; Địa chỉ: Thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.
File thông báo đính kèm

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng, thông số quy hoạch và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Số lượng lô đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 14 lô đất (OPC2) tại Khu quy hoạch phố chợ và chợ Lộc Bổn, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng diện tích (14 lô đất): 1.970,5 m2.

b. Danh mục loại đất, vị trí và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất:

- Danh mục loại đất: Đất ở.

- Vị trí: Khu quy hoạch phố chợ và chợ Lộc Bổn, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất có vị trí tốt nằm trong Khu quy hoạch phố chợ và chợ Lộc Bổn, xã Lộc Bổn, điều kiện cấp điện, cấp nước tối ưu.

- Tài sản gắn liền với các thửa đất: Không có tài sản trên đất.

c. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng:

- Mục đích: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

  1. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của tài sản đấu giá:
  1. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

STT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Diện tích (m2/lô)

Hiện trạng

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Mức tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Khu quy hoạch phố chợ và chợ Lộc Bổn, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

1

OPC2/2

864

4

140,0

Tiếp giáp 1 tuyến đường quy hoạch 24,5m.

12.900.000

1.806.000.000

361.000.000

90.000.000

2

OPC2/3

863

4

140,0

12.900.000

1.806.000.000

361.000.000

90.000.000

3

OPC2/4

862

4

140,0

12.900.000

1.806.000.000

361.000.000

90.000.000

4

OPC2/5

861

4

140,0

12.900.000

1.806.000.000

361.000.000

90.000.000

5

OPC2/6

860

4

140,0

12.900.000

1.806.000.000

361.000.000

90.000.000

6

OPC2/7

859

4

140,0

12.900.000

1.806.000.000

361.000.000

90.000.000

7

OPC2/8

858

4

140,0

12.900.000

1.806.000.000

361.000.000

90.000.000

8

OPC2/9

857

4

140,0

12.900.000

1.806.000.000

361.000.000

90.000.000

9

OPC2/26

1039

4

140,0

Tiếp giáp 1 tuyến đường quy hoạch 11,5m.

7.300.000

1.022.000.000

204.000.000

51.000.000

10

OPC2/27

1040

4

140,0

7.300.000

1.022.000.000

204.000.000

51.000.000

11

OPC2/28

1041

4

140,0

7.300.000

1.022.000.000

204.000.000

51.000.000

12

OPC2/29

1042

4

140,0

7.300.000

1.022.000.000

204.000.000

51.000.000

13

OPC2/30

1043

4

140,0

7.300.000

1.022.000.000

204.000.000

51.000.000

14

OPC2/1

865

4

150,5

Tiếp giáp 02 tuyến đường quy hoạch 24,5m và 13,5m

16.130.000

2.427.565.000

486.000.000

121.000.000

Tổng cộng: 14 lô đất.

1.970,5

 

 

21.985.565.000

4.394.000.000

 

 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định; Người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

c. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định từ ngày 01/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 03/7/2024 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo số tài khoản 116869099999 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. Nội dung nộp tiền đặt trước: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại Khu QH phố chợ và chợ Lộc Bổn (OPC2), xã Lộc Bổn. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của ngân hàng, xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi tổ chức đấu giá.

d. Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm, người đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

b. Người đăng ký tham gia đấu giá; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Người không được đăng ký tham gia đấu giá được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

4. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; Đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 15 ngày 04 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Lộc Bổn; Địa chỉ: Thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế./.