Trang chủ Bất động sản

Bất động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu dân cư thôn Vĩnh Lương Khê, xã Phú Lương, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
23/12/2022
08:00
26/12/2022
Huyện Phú Vang
Đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
19/12/2022
08:00
22/12/2022
Huyện Phú Vang
Đấu giá 03 lô đất tại Khu dân cư vùng Ép Lạc (giai đoạn 2) tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà » Chi tiết 17:00
09/12/2022
14:00
12/12/2022
TX Hương Trà
Đấu giá 28 lô đất tại Khu dân cư Xạ Biêu (giai đoạn 2) thuộc Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
21/12/2022
08:00
24/12/2022
Huyện Phong Điền
Đấu giá 29 lô đất thuộc Khu dân cư xứ Ma Đa, xã Phong An và xã Phong Hiền » Chi tiết 17:00
14/12/2022
08:00
17/12/2022
Huyện Phong Điền
Đấu giá 11 thửa (lô) đất tại phường An Tây, phường Thủy Xuân, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
09/12/2022
08:00
12/12/2022
TP Huế
Đấu giá nhà và đất Tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (3.582.308.450 đồng) » Chi tiết 17:00
26/12/2022
08:00
29/12/2022
TX Hương Trà
Đấu giá 21 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng (Giai đoạn 2) xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy » Chi tiết 17:00
14/12/2022
08:00
17/12/2022
TX Hương Thủy
Đấu giá 13 lô đất tại Khu tái định cư xã Phong An, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
21/12/2022
09:00
24/12/2022
Huyện Phong Điền
Đấu giá 17 lô đất tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A) tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
26/12/2022
08:00
29/12/2022
Huyện Phong Điền