Trang chủ Động sản

Động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá tàu cá võ thép (3.001.854.721 đồng) » Chi tiết 17:00
05/12/2022
14:30
08/12/2022
TP Huế
Tàu cá vỏ thép số đăng ký TTH-91555-TS; Tên tàu: Dành 555; Năm đóng: 2017; Mẫu thiết kế: LV286.14 » Chi tiết 17:00
05/12/2022
14:30
08/12/2022
TP Huế
Đấu giá tài sản của Công ty TNHH HACO HUẾ tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng » Chi tiết 17:00
05/12/2022
14:00
08/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô tài sản tịch thu 29.835.000 đồng » Chi tiết 17:00
09/12/2022
14:00
12/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô giày dép 4.040.000 đồng » Chi tiết 17:00
09/12/2022
14:00
12/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô điện thoai 7500000 đồng » Chi tiết
14:00
12/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô điện thoại 3.300.000 đồng » Chi tiết 17:00
09/12/2022
14:00
12/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô giày thể thao (8.590.000 đồng) » Chi tiết 17:00
09/12/2022
14:00
12/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô linh kiện điện thoại 5.000.000 đồng » Chi tiết 17:00
09/12/2022
14:00
12/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô tài sản tịch thu 29.835.000 đồng » Chi tiết 17:00
09/12/2022
14:00
12/12/2022
TP Huế
Xe ô tô nhãn hiệu Toyota, số loại Landcruiser 100STD, biển số 75C-4646; Số chỗ ngồi 06; Sản xuất năm 2000 tại Nhật Bản » Chi tiết 17:00
12/12/2022
14:00
15/12/2022
TP Huế
Đấu giá 05 xe ô tô (gồm 03 xe: Nhãn hiệu: UAZ, số loại 469; 1 xe Nhãn hiệu: TOYOTA, Số loại: LANDCRUISER; 1 xe Nhãn hiệu: ISUZU, Số loại: HI- LANDER V-SPEC TBR54F), các xe theo hiện trạng cũ đã qua sử dụng lưu giữ tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế và các Đội Quản lý thị trường số 2, 3, 4. » Chi tiết 17:00
19/12/2022
15:00
22/12/2022
TP Huế
Đấu giá nhà cửa, vật kiến trúc, xe máy công trình, tram trộn » Chi tiết
08:30
22/12/2022
TP Huế
Đấu giá cho thuê kinh doanh Nhà giữ xe bệnh nhân, Nhà thuốc Bệnh viện tâm thần Huế » Chi tiết 17:00
19/12/2022
14:00
22/12/2022
TP Huế
Lô quần jin, áo sơ mi 6350000 » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Lô áo quần 5.260.000 đồng » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô máy tính bảng 10.500.000 đồng » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Máy tính cá nhân (laptop) hiệu DELL inspiron 5415 do nuốc ngoài sản xuất (28tr) » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Đấu giá Lô điện thoại 37,5tr » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô áo quần 6.350.000 đồng » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô áo quần 5.260.000 đồng » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Đấu giá lô áo quần trẽ em 21.150.000 đồng » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Lô Máy tính bảng hiệu Ipad 10.500.000 đồng » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Lô Máy tính cá nhân (laptop) hiệu DELL inspiron 5415 do nuốc ngoài sản xuất, 28.000.000 đồng » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Lô điện thoại 37.500.000 đồng » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế
Lô điện thoại di động 13.200.000 đồng » Chi tiết 17:00
12/12/2022
08:30
15/12/2022
TP Huế