Trang chủ Động sản

Động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá tàu cá, giá khởi điểm của tài sản: 1.647.838.045 đồng. » Chi tiết 17:00
22/07/2024
14:00
25/07/2024
TP Huế
Thông báo dừng việc Đấu giá nguyên lô 06 xe ô tô các loại của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Huế » Chi tiết 17:00
23/07/2024
14:00
26/07/2024
TP Huế
Tàu cá vỏ gỗ số đăng ký TTH-90046-TS (1.603.426.380 đồng) » Chi tiết 17:00
26/07/2024
14:00
29/07/2024
TP Huế
LÔ TÀI SẢN GỒM 12 CÁI LOA, ÂM LY CÁC LOẠI DO NƯỚC NGOÀI SẢN XUẤT » Chi tiết 17:00
05/08/2024
08:30
08/08/2024
TP Huế
Thanh lý xe chở tiền MITSUBISHI PAJERO GL, động cơ xăng loại 6G72, thể tích làm việc của động cơ 2.972 cm3, 05 chỗ ngồi, biển số 75K-1864, do hãng Mitsubishi sản xuất tại Nhật Bản năm 2008, đăng ký lần đầu ngày 16/8/2008 » Chi tiết 17:00
06/08/2024
08:30
09/08/2024
TP Huế
Đấu giá lô gỗ do Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới chuyển giao » Chi tiết 17:00
30/07/2024
09:00
02/08/2024
Huyện A Lưới
Lô gỗ tịch thu tại Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
30/07/2024
09:30
02/08/2024
Huyện Phong Điền