Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 18 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Phong Mỹ (Giai đoạn 2) thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 17/08/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế;
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 20/08/2022 tại Hội trường UBND huyện Phong Điền, địa chỉ số 134 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 18 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Phong Mỹ (Giai đoạn 2) thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở Vị trí 2 – Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 4.928,40 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư hoàn chỉnh.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở nông thôn.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

STT

 Số lô

 Số thửa

Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

 

Số tờ bản đồ 62

1

A1

264

302,20

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 13,5m)

   3.000.000

906.600.000

50.000.000

181.000.000

 

2

A2

265

263,10

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Mặt tiền đường quy hoạch 13,5m)

   2.500.000

657.750.000

30.000.000

131.000.000

 

3

A3

267

271,00

   2.500.000

677.500.000

30.000.000

135.000.000

 

4

A4

269

328,20

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 12m)

   3.000.000

984.600.000

50.000.000

196.000.000

 

5

A5

266

252,00

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Mặt tiền đường quy hoạch 13,5m)

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

6

A6

268

252,00

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

7

A7

270

252,00

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

8

A8

272

252,00

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

9

A9

274

252,00

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Mặt tiền đường quy hoạch 13,5m)

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

10

A10

276

252,00

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

11

A11

279

370,00

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 12m)

   3.000.000

1.110.000.000

50.000.000

222.000.000

 

12

A12

271

252,00

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Mặt tiền đường quy hoạch 12m)

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

13

A13

273

252,00

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

14

A14

275

252,00

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

15

A15

277

252,00

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

16

A16

278

252,00

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

17

A17

280

252,00

   2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

 

18

A18

281

369,90

Vị trí 2, tỉnh lộ 9 từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân (Hai mặt tiền đường quy hoạch 12m và 12m)

   3.000.000

1.109.700.000

50.000.000

221.000.000

 

Tổng cộng: 18 lô

4.928,40

 

 

 13.006.150.000

 

 

 

                                 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 17/8/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/8/2022 và nộp vào tài khoản số 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại KQH trung tâm xã Phong Mỹ (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại KQH trung tâm xã Phong Mỹ).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 17 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 17/8/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 20 tháng 8 năm 2022 tại Hội trường UBND huyện Phong Điền, 134 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.