Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 27 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Điền Hương (giai đoạn 1- đợt 1), xã Điền Hương, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 26/07/2024 tại Hội trường UBND xã Điền Hương

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở 27 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Điền Hương (giai đoạn 1- đợt 1), xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí, khu vực: Khu đất quy hoạch đấu giá thuộc thôn Thanh Hương Tây, xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể: Nằm ở Vị trí 2, đường liên xã điểm đầu từ nhà ông Lê Thành Tuấn đến giáp địa giới hành chính xã Điền Môn và Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn)

- Diện tích (27 lô đất): 5.137,3 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư hoàn chỉnh.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở nông thôn.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

STT

Số lô

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

F3

376

34

160,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.700.000

432.000.000

20.000.000

86.000.000

2

F15

317

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

3

F16

319

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

4

F17

320

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

5

F18

321

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

6

F19

368

34

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

7

F20

369

34

227,5

3.000.000

682.500.000

30.000.000

136.000.000

8

F21

374

34

160,0

2.700.000

432.000.000

20.000.000

86.000.000

9

F22

375

34

160,0

2.700.000

432.000.000

20.000.000

86.000.000

10

G2

362

34

176,0

2.700.000

475.200.000

20.000.000

95.000.000

11

G3

361

34

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

12

G4

315

33

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

13

G12

348

34

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

14

G13

349

34

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

15

G14

350

34

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

16

G15

351

34

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

17

G16

352

34

207,5

3.000.000

622.500.000

30.000.000

124.000.000

18

G17

354

34

176,0

Vị trí 3, Quốc lộ

2.700.000

475.200.000

20.000.000

95.000.000

19

G18

360

34

176,0

2.700.000

475.200.000

20.000.000

95.000.000

20

H1

341

34

213,7

Vị trí 2, đường liên xã điểm đầu từ nhà ông Lê Thành Tuấn đến giáp địa giới hành chính xã Điền Môn, hai mặt tiền đường rộng 13,5m

3.000.000

641.100.000

30.000.000

128.000.000

21

H3

339

34

160,3

Vị trí 2, đường liên xã điểm đầu từ nhà ông Lê Thành Tuấn đến giáp địa giới hành chính xã Điền Môn, một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.700.000

432.810.000

20.000.000

86.000.000

22

H4

338

34

200,3

2.500.000

500.750.000

20.000.000

100.000.000

23

H5

337

34

197,8

2.500.000

494.500.000

20.000.000

98.000.000

24

H6

336

34

194,7

2.500.000

486.750.000

20.000.000

97.000.000

25

H7

335

34

192,0

2.500.000

480.000.000

20.000.000

96.000.000

26

H8

334

34

209,6

2.900.000

607.840.000

30.000.000

121.000.000

27

H9

333

34

149,9

2.500.000

374.750.000

20.000.000

74.000.000

Tổng cộng: 27 lô

5.137,3

 

 

 13.485.100.000

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 23 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 23 tháng 7 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường UBND xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - 0975001218, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.