Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 70 chiếc xe mô tô, xe gắn máy hai bánh đã qua sử dụng
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 01/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 04/07/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá 70 chiếc xe mô tô, xe gắn máy hai bánh đã qua sử dụng (trong đó: 57 xe mô tô, xe gắn máy các loại đủ điều kiện bán đăng ký lưu hành, 13 xe mô tô, xe gắn máy các loại bị hư hỏng nặng, cũ nát không đảm bảo an toàn kỹ thuật để đăng ký lưu hành nên bán phế liệu).

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ – THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ THEO FILE ĐÍNH KÈM.

  1.  Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 54.490.000 đồng.

  2. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, công bố giá: 15 giờ 00’ ngày 04 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567.