Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Khu nhà, đất tại 32 Tịnh Tâm, phường Thuận Lộc, thành phố Huế; Diện tích đất: 217 m2; Nhà ở: 02 tầng, diện tích xây dựng: 141,1 m2, diện tích sàn: 264,2 m2. GIÁ KHỞI ĐIỂM: 4.893.250.500 đồng
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 09/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 12/07/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khu nhà, đất tại 32 Tịnh Tâm, phường Thuận Lộc, thành phố Huế; Diện tích đất: 217 m2; Nhà ở: 02 tầng, diện tích xây dựng: 141,1 m2, diện tích sàn: 264,2 m2.

CHI TIẾT THEO FI LE ĐÍNH KÈM

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 4.893.250.500 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng.

 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 09/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 ngày 12/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế./.