Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Khu nhà đất tại thửa đất số 260, tờ bản đồ số 33, địa chỉ: thôn La Khê, phường Hương Vinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (10.845.449.000 đồng)
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 30/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 02/08/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khu nhà đất tại thửa đất số 260, tờ bản đồ số 33, địa chỉ: thôn La Khê, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà (nay là phường Hương Vinh, thành phố Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế; Diện tích đất: 804,7 m2; Nhà ở: 03 tầng, khung sàn bê tông cốt thép, diện tích xây dựng 182 m2, diện tích sàn 280 m2.

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 10.845.449.000 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng.

 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 ngày 02/8/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế./.