Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Khu nhà đất tại tổ dân phố Thanh Lương 4 (nay là số 294 Lý Nhân Tông), phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 24/10/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khu nhà đất tại tổ dân phố Thanh Lương 4 (nay là số 294 Lý Nhân Tông), phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 23; Tờ bản đồ số: 06 (theo bản vẽ QHPL năm 2008).

- Địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích đất: 250,0 m2 (Hai trăm năm mươi mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị (ODT); Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 707499 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 19/01/2012 cho ông Đặng Hoàng Lâm và bà Trần Thị Minh.

b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 01 tầng, móng BTCT, diện tích 122,0 m2. Theo Chứng thư thẩm định giá số 1354/CTTĐG-CNHUE ngày 22/8/2022 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế.

Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất là nhà ở 01 tầng chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu, do đó phần nhà ở trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được lập thành một hợp đồng riêng không có công chứng.

2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản: 3.770.851.000 đồng.

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, lệ phí trước bạ về đất và tài sản gắn liền với đất do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm kê khai nộp theo quy định hiện hành. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng...liên quan đến tài sản đấu giá do người trúng đấu giá chi trả.

Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất là nhà ở 01 tầng chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu, do đó phần nhà ở trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được lập thành một hợp đồng riêng không có công chứng và người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục để được công nhận quyền sở hữu phần nhà này.

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 750.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 19/10/2022 đến 17 giờ 00 ngày 21/10/2022 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: <Họ tên người tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước đấu giá khu nhà đất 294 Lý Nhân Tông.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 21/10/2022).

c. Bước giá: 50.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Đơn, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 24/10/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà, điện thoại: 0234 3557 036./.