Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Máy đào KOMATSU 07; Nước sản xuất: Nhật Bản; Công suất: 94 vòng/phút; Dung tích gàu: 0,7 m3; Kích thước: 9495 x 2860 x 3020 mm; Tự trọng: 19590 kg; Năm sản xuất: 1998. Giá: 203.000.000 đồng.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 09/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 12/07/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo như sau:

1. Tài sản đấu giá: 01 Máy đào KOMATSU 07; Nước sản xuất: Nhật Bản; Công suất: 94 vòng/phút; Dung tích gàu: 0,7 m3; Kích thước: 9495 x 2860 x 3020 mm; Tự trọng: 19590 kg; Năm sản xuất: 1998; Số khung: 92XA00056; Số máy: CD057801. (Tình trạng tài sản: Không kiểm tra được tình trạng hoạt động).

2. Nơi có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá Xe hiện đang lưu giữ tại cầu Huyện Đội, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

b. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Hợp đồng mua bán số 15/HĐMB-2014 ngày 07/4/2014; Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000226 ngày 26/4/2014; Giấy chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu số IK/164255XMCD ngày 19/6/2012; Hợp đồng thế chấp tài sản số 02/2014/2105853/HĐBĐ ngày 23/6/2014; Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 24/6/2014; Biên bản bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ ngày 25/10/2023; Thông báo số 0657/BIDV.TTH-KH3 ngày 20/6/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế về việc đấu giá tài sản bảo đảm lần 6.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 203.000.000 đồng.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 09/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/7/2024 và nộp vào tài khoản số 5512429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: <Họ, tên người đăng ký đấu giá>, nộp tiền đặt trước đấu giá Máy đào Komatsu 07.

c. Bước giá: 5.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 09/7/2024 tại cầu Huyện Đội, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Trung tâm phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức xem tài sản vào các ngày 04, 05 tháng 7 năm 2024. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 17 giờ 00 phút ngày 03/7/2024.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 09/7/2024 tại Trung tâm.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 09/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 09/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Đơn, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 12/7/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế, số 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế./.