Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 01; địa chỉ: Thôn phường 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích: 1.655,3 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 400, đất nông nghiệp 1.255,3 m2. và Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: tại thửa đất số 108, tờ bản đồ số 01; Địa chỉ: Thôn phường 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích:
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 18/06/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 21/06/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

a. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 01; địa chỉ: Thôn phường 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích: 1.655,3 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 400, đất nông nghiệp 1.255,3 m2.

- Giá khởi điểm: 1.182.305.322 đồng.

- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

b. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: tại thửa đất số 108, tờ bản đồ số 01; Địa chỉ: Thôn phường 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích: 2.089 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 800, đất nông nghiệp 1.289 m2. Nhà ở 01 tầng, diện tích xây dựng 122m2; Nhà ở 01 tầng, diện tích xây dựng 78m2.

- Giá khởi điểm: 2.363.974.956 đồng.

- Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng.

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 18/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 ngày 21/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế./.