Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê nhà xe để tổ chức dịch vụ trông giữ xe phục vụ sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 15/07/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức đấu giá cho thuê nhà xe để tổ chức dịch vụ trông giữ xe phục vụ sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm, Đại Học Huế; Diện tích cho thuê: 1.000m2; Thời gian cho thuê: 05 năm.

  1.  Giá khởi điểm: 460.574.000 đồng/năm.

  2. Tiền đặt trước: 92.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: 14 giờ 00’ ngày 15 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567.