Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá khai thác tận thu 47,70 ha gỗ rừng trồng bị thiệt hai do thiên tai của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 28/09/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 01/10/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1.  Tên tài sản, số lượng, vị trí của tài sản đấu giá, nơi có tài sản, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản:

          a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Đấu giá khai thác tận thu 47,70 ha gỗ rừng trồng bị thiệt hai do thiên tai của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ theo quy định với các nội dung như sau:

-      Lý do khai thác: Khai thác để thu hồi tài sản nhà nước, tái đầu tư trồng lại rừng trên diện tích rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai gây ra; góp phần phục hồi rừng, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và nguy cơ cháy rừng.

-      Vị trí, địa danh: Gồm 17 lô, Khoảnh 3, 5, Tiểu khu 67 và Khoảnh 7, Tiểu khu 69, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

-      Loài cây khai thác: Keo tai tượng, trồng năm: 2008, 2009 và 2010.

-      Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn dự án 661.

-      Diện tích khai thác: 47,70 ha.

-      Phụ lục chi tiết kèm theo:

STT

Phân loại gỗ

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Gỗ nguyên liệu dăm

 

690,600

 

656.070.000

-

Cấp kính <16 cm

m3

690,600

950.000

656.070.000

2

Gỗ gia dụng

 

1.512,900

 

2.003.574.375

 

Cấp kính 16-18 cm

m3

160,900

1.237.500

199.113.750

 

Cấp kính >18-22 cm

m3

421,700

1.278.750

539.248.875

 

Cấp kính > 22-26 cm

m3

479,200

1.320.000

632.544.000

 

Cấp kính > 26 cm

m3

451,100

1.402.500

632.667.750

3

Tổng cộng (1+2)

 

 

 

2.659.644.375

4

Chi phí sản xuất

 

 

 

919.473.000

a

Chi phí trực tiếp

 

 

 

742.156.000

b

Chi phí gián tiếp

 

 

 

177.317.000

5

Giá khởi điểm (3-4a)

 

 

 

1.917.488.375

 

Làm tròn

 

 

 

1.917.488.000

 

b. Nơi có tài sản đấu giá: tại vị trí, địa danh gồm 17 lô, Khoảnh 3, 5, Tiểu khu 67 và Khoảnh 7, Tiểu khu 69, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ, địa chỉ: 117 đường Cách mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý, khai thác theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm khai thác tận thu gỗ rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Công văn số 128/BQL ngày 08 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức đấu giá tài sản của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ; Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm khai thác tận thu gỗ rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ; Quyết định số 587/QĐ-SNNPTNT ngày 16/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án và dự toán khai thác tận thu 47,7ha gỗ rừng trồng phòng hộ bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ; Phương án và dự toán khai thác tận thu gỗ rừng trồng thiệt hại do bão năm 2021 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2021 tại vị trí, địa danh gồm 17 lô, Khoảnh 3, 5, Tiểu khu 67 và Khoảnh 7, Tiểu khu 69, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ hướng dẫn, tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2021.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, tiền ký quỹ của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.917.488.000 đồng (một tỷ, chín trăm mười bảy triệu, bốn trăm tám mươi tám ngàn đồng) giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí và không bao gồm chi phí khai thác, bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ). Tiền bán hồ sơ không hoàn trả lại trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

c. Tiền đặt trước: 380.000.000 đồng (ba trăm tám mươi triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 9 năm 2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá khai thác tận thu 47,70 ha gỗ rừng trồng bị thiệt hai do thiên tai của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế 17 giờ 00 ngày 30/9/2021 và khách hàng nộp giấy chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 30/9/2021.

d. Bước giá: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

đ. Tiền ký quỹ: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). Khoản tiền mà người người trúng đấu giá phải nộp tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ ngay sau khi nộp đủ 100% số tiền mua tài sản và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá được Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ hoàn trả lại tiền ký quỹ sau khi đã hoàn tất việc khai thác và trả lại diện tích đất trồng rừng cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ theo đúng thời gian được quy định 60 ngày kể từ ngày nhận bàn giao tài sản.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; Thời gian thanh toán tiền, bàn giao tài sản và khai thác:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định (khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua dịch vụ bưu chính – tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá. Khi đã đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

c. Thời gian thanh toán tiền, bàn giao tài sản và khai thác:

- Thanh toán tiền trúng đấu giá: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá.

- Bàn giao tài sản: Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá và ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Thời gian khai thác: 60 ngày từ ngày nhận bàn giao tài sản.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá:

a. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên theo Điều 43 Luật Đấu giá tài sản.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá mua tài sản và phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 30 tháng 9 năm 2020.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 01 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ