Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô tài sản của nhà khách Duy Tân gồm Xe ô tô Thaco 47 chỗ, biển số 75KT-000.31; Xe ô tô Samco 34 chỗ, biển số 75KT-000.51; Xe ô tô Samco 29 chỗ, biển số 75KT-000.64.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 15/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 18/07/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Nhà khách Duy Tân tổ chức đấu giá tài sản: Xe ô tô Thaco 47 chỗ, biển số 75KT-000.31; Xe ô tô Samco 34 chỗ, biển số 75KT-000.51; Xe ô tô Samco 29 chỗ, biển số 75KT-000.64.

  1. Tổng giá khởi điểm: 1.215.937.500 đồng. (Chi tiết theo FILE đính kèm)

  2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đơn vị, tổ chức có đủ tư cách pháp nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 15/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: 08 giờ 30 ngày 18/7/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.