Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà và đất và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 510 đường Lạc Long Quân, tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 22/08/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 25/08/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên xử lý để thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và nhà cửa, vật kiến trúc (tài sản gắn liền trên đất) tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số 48; Địa chỉ: tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 510 đường Lạc Long Quân, tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

1.1 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số 35, tờ bản đồ số 48.

- Địa chỉ: tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 391,8 m2 (bằng chữ: Ba trăm chín mươi mốt phẩy tám mét vuông)

- Hình thức sử dụng: riêng: 391,8 m2; chung: không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 331,7 m2, Đất trồng cây lâu năm 60,1 m2.

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: 50 năm.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất 300 m2 đất ở, 60,1 m2 đất trồng cây lâu năm; chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở 31,7 m2.

b. Nhà ở:

- Địa chỉ: tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích xây dựng: 331,7 m2

- Diện tích sàn: 1.594,5 m2

- Kết cấu: Bê tông cốt thép

- Cấp (Hạng): Cấp I

- Số tầng: 05

- Năm hoàn thành xây dựng: 2005

- Thời hạn sử hữu: Lâu dài

1.2. Nhà cửa, vật kiến trúc (Tài sản gắn liền trên đất) theo hiện trạng: Nhà cấp I, xây 5 tầng dùng để kinh doanh khách sạn có 01 tầng lững, 01 tầng hầm diện tích sàn: 1594,5 m2 kết cấu bằng Bê tông cốt thép sàn đúc mái lợp ngoái, tường xây gạch gồm có (32 phòng) có đầy đủ công trình phụ trợ như: Điện, nước, điều hòa, máy giặt, hệ thống internet, ca bin cầu thang máy 4 điểm dừng tải trọng 600kg, tay vin lan can cầu thang, trụ để ba cầu thang. Cửa Pano gỗ, cửa nhôm kính, khung ngoại đơn, khung ngoại kép, cửa đi cường lực, các phòng có đầy đủ các cửa có cóng bằng gỗ, mặc trám bằng gương và bằng gỗ bên trong các phòng có đầy đủ ti vi, tủ lạnh, bàn, tủ, giường, chăn, màng...

2. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 17.018.290.160 đồng.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

c. Tiền đặt trước: 3.400.000.000 đồng.

d. Bước giá: 340.000.000 đồng và được áp dụng từ vòng đấu thứ hai trở đi.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá, số vòng đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng trả giá theo trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 25 tháng 8 năm 2022 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc, 174 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc, 174 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế./.