Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc và 06 lô tại Khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 16/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Hội trường UBND xã Điền Lộc
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 19/07/2024 tại Hội trường UBND xã Điền Lộc
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền như sau:

  1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a. Quyền sử dụng đất 08 lô tại Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 167,20 m2 đến 254,30 m2.

- Giá khởi điểm: Từ 752.400.000 đồng/lô đến 1.398.650.000 đồng/lô.

- Tiền đặt trước: Từ 150.000.000 đồng/lô đến 279.000.000 đồng/lô.

b. Quyền sử dụng đất 06 lô tại Khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 238,4 m2 đến 288,9 m2.

- Giá khởi điểm: Từ 476.800.000 đồng/lô đến 577.800.000 đồng/lô.

- Tiền đặt trước: Từ 95.000.000 đồng/lô đến 115.000.000 đồng/lô.

(CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ THEO FILE ĐÍNH KÈM)

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 16/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 16/7/2024 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Lộc và UBND xã Phong Hải.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00’ ngày 19/7/2024 tại Hội trường UBND xã Điền Lộc.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567.