Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 12b; Địa chỉ: thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu, thành phố Huế; Diện tích: 691 m2; Trong đó: Đất ở 400 m2, đất trồng cây lâu năm 291 m2. Nhà ở cấp 4, 01 tầng, diện tích xây dựng 220 m2, diện tích sàn 220 m2.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 05/08/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 08/08/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 12b; Địa chỉ: thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu, thành phố Huế; Diện tích: 691 m2; Trong đó: Đất ở 400 m2, đất trồng cây lâu năm 291 m2. Nhà ở cấp 4, 01 tầng, diện tích xây dựng 220 m2, diện tích sàn 220 m2. (Chi tiết theo file đính kèm)

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 4.893.700.000 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng.

 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 ngày 08/8/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế./.