Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 09/11/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 12/11/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An tại Tân Cảng, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 664.636.777 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 130.000.000 đồng.

 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 09/11/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 00 ngày 12/11/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế./.