Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tàu cá, giá khởi điểm của tài sản: 1.647.838.045 đồng.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 22/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 25/07/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá Một chiếc tàu cá vỏ gỗ số đăng ký TTH-95789-TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Thừa Thiên Huế; Mẫu thiết kế: XPC-H6711; Cơ quan thiết kế: Công ty TNHHMTV công trình thủy bộ Xuân Phú và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy hải sản có trên tàu. Tàu đang lưu giữ tại Công ty TNHH Tàu thuyền An Thuận. Địa chỉ: TDP Hải Thành, phường Thuận An, thành phố Huế.

* Giá khởi điểm của tài sản: 1.647.838.045 đồng.

* Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 22/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và nộp tiền đặt trước theo quy định.

* Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 25/7/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.