Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Tàu cá vỏ gỗ số đăng ký TTH-90046-TS (1.603.426.380 đồng)
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 26/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 29/07/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Một chiếc tàu cá vỏ gỗ số đăng ký TTH-90046-TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Thừa Thiên Huế; Mẫu thiết kế: XPC-H6708 và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy hải sản có trên tàu. Tài sản đang lưu giữ tại cơ sở đóng tàu Nguyễn Doanh, Tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 1.603.426.380 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ theo quy định từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 29/7/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế./.