Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 24/09/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 27/09/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau: 

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a.   Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

STT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Tỷ lệ % chất lượng còn lại

Đơn giá (Đồng)

Thành tiền

(Đồng)

 

Hàng hóa do Trung Quốc sản xuất

1

Ốp lưng điện thoại di động

Cái

800

Hàng mới 100%

6.000

4.800.000

2

Kính điện thoại di động

Cái

90

11.000

990.000

3

Quạt đèn trang trí hiệu Phoenixking (220v-240v-50Hz)

Cái

3

330.000

990.000

4

Giày thể thao trẻ em các loại

Đôi

44

44.000

1.936.000

5

Bộ áo quần trẻ em

Bộ

130

20.000

2.600.000

6

Áo pull các loại

Cái

110

20.000

2.200.000

7

Bộ áo quần nữ

Bộ

188

26.000

4.888.000

8

Máy phun nano hiệu Blu-Ray Anion

Cái

3

330.000

990.000

9

Máy khử mùi CF-1500

Cái

5

220.000

1.100.000

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

20.494.000

 

          b. Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá hiện đang lưu giữ tại kho Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; KQH Thủy Thanh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: 02 Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Công văn số 929/PC03-Đ3 ngày 09/9/2021 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị tổ chức bán đấu giá tài sản bị tịch thu; Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 1995/QĐ-TTTVPT ngày 27/4/2021 của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Biên bản định giá tài sản ngày 09/9/2021 của Phòng Cảnh sát kinh tế và Bảng kê chi tiết giá trị tài sản.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào các ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2021 tại nơi có tài sản; Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 20 tháng 9 năm 2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem tài sản.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 20.494.000 đồng (Hai mươi triệu bốn trăm chín mươi bốn nghìn đồng) Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 22/9/2021 đến ngày 24/9/2021 và nộp tiền bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 24/9/2021.

d. Bước giá: 200.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định (khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua dịch vụ bưu chính – tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên theo khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 27 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.