Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

cho thuê vị trí nhà xe tại Nhà Thiếu nhi Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:30 26/07/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Nhà Thiếu nhi Huế tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê vị trí nhà xe với diện tích 285,2 m2 thời gian cho thuê: 04 năm, ký hợp đồng hằng năm như sau:

  1. Giá khởi điểm: 135.200.000 đồng/năm.

  2. Tiền đặt trước: 27.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá thuê mặt bằng, cam kết sử dụng đúng mục đích, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567 hoặc Nhà Thiếu nhi Huế, 08 Lê Lợi, thành phố Huế./.