Trang chủ Huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá Quyền sử dụng đất 18 lô đất tại Khu dân cư Xạ Biêu (giai đoạn 2) thuộc Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
23/07/2024
09:00
26/07/2024
Đấu giá 27 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Điền Hương (giai đoạn 1- đợt 1), xã Điền Hương, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
23/07/2024
08:00
26/07/2024
Đấu giá 53 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền » Chi tiết 17:00
13/08/2024
08:00
16/08/2024
Đấu giá 48 lô đất tại Khu dân cư xứ Ma Đa (Khu B và Khu C), xã Phong An và xã Phong Hiền » Chi tiết 17:00
13/08/2024
08:30
16/08/2024
Đấu giá Khu dân cư xen ghép thôn 8, xã Điền Hòa, 03 lô đất tại Khu tái định cư vùng ảnh hưởng thiên tai thôn 8, xã Điền Hải, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
13/08/2024
09:00
16/08/2024
Lô gỗ tịch thu tại Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
30/07/2024
09:30
02/08/2024