Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 17 lô đất tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A) tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 26/12/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 29/12/2022 tại Hội trường UBND xã Phong Hòa
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

  1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở 17 lô đất tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A) tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 234,6 m2 đến 309,5 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

b. Giá khởi điểm: Từ 703.800.000 đồng/lô đến 1.083.250.000 đồng/lô.

c. Tiền đặt trước: Từ 140.000.000 đồng/lô đến 216.000.000 đồng/lô.

2. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00’ ngày 26/12/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 00 ngày 26/12/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nhận hồ sơ tại UBND xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 29/12/2022 tại Hội trường UBND xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567 và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, điện thoại 0234.3761918./.