Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/12/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 22/12/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1.Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Ký hiệu lô

Tờ bản đồ

Vị trí, khu vực

Diện tích           (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị lô đất
(đồng/lô)

Tiền đặt trước
(đồng/lô)

Bước giá
(đồng/m2)

1

5

18, 19

Vị trí 2, tỉnh lộ 10A

136.5

9.000.000

1.228.500.000

240.000.000

200.000

2

6

18, 19

136.5

9.000.000

1.228.500.000

240.000.000

200.000

3

7

18, 19

177.5

9.500.000

1.686.250.000

330.000.000

200.000

4

25

18, 19

218

9.500.000

2.071.000.000

400.000.000

200.000

5

26

18, 19

136.5

9.000.000

1.228.500.000

240.000.000

200.000

6

27

18, 19

136.5

9.000.000

1.228.500.000

240.000.000

200.000

7

28

18, 19

136.5

9.000.000

1.228.500.000

240.000.000

200.000

8

51

18, 19

123.5

9.000.000

1.111.500.000

220.000.000

200.000

9

52

18, 19

123.5

9.000.000

1.111.500.000

220.000.000

200.000

10

53

18, 19

123.5

9.000.000

1.111.500.000

220.000.000

200.000

11

54

18, 19

198.5

9.500.000

1.885.750.000

370.000.000

200.000

12

55

18, 19

151

9.500.000

1.434.500.000

280.000.000

200.000

13

56

18, 19

130

9.000.000

1.170.000.000

230.000.000

200.000

14

57

18, 19

130

9.000.000

1.170.000.000

230.000.000

200.000

15

69

18, 19

127.5

9.000.000

1.147.500.000

220.000.000

200.000

Tổng cộng

2.185,5

 

20.042.000.000

 

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 15 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:            

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 19/12/2022 đến 17 giờ 00 ngày 21/12/2022 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Phú Mỹ.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 21/12/2022).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 19/12/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 19/12/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Uỷ ban nhân dân xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 22/12/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567-0913465254, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3958780 hoặc UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang./.